שותלים אדניות

ילדי ישורון מעיין ממשיכים באהבה 
בתהליך ההכרות והחקר בחורשת האקליפטוס

להנאתכם מצורף הסרטון של 
שתילת צמחי התבלין בחורשה :
 

שתילת צמחי תבלין

Comments