עשרה בטבת

ילדים יקרים ,

* חפשו מידע ברשת על צום עשרה בטבת :
מתי הוא חל ? מהיא הסיבה לצום זה ? מה מציינים ביום זה( רמז : יש שני דברים ) ?

** חשבו ... 
אילו מילות חיפוש כדאי לי לכתוב ?
לאילו קישורים כדאי לי להיכנס ?

*** כתבו את כל המידע שמצאתם במסמך word:

1. כתבו בראש הדף כותרת מעוצבת : " עשרה בטבת "
2. הוסיפו טבלה עם 2 עמודות ו-4 שורות לפי הדוגמא הבאה. 
3. הוסיפו בטבלה במקום המתאים את המידע שמצאתם .

 שאלה  תשובה 
 מתי חל הצום? 
 מהיא הסיבה לצום ? 
 מה מציינים ביום זה ? 
  
4. הוסיפו מתחת לטבלה תמונה מתאימה .


Comments