פעילות גלישה בטוחה לסוף שנה

 צפייה בסרטון "פנים אל פנים" ודיון: 
כחלק מהלמידה בנושא, יצרו תלמידי כיתה ו' מירושלים סרט ששמו "פנים אל פנים". 

לפני הצפייה, נסו  לשער- מדוע נקרא הסרטון"פנים אל פנים"? לאחר איסוף התשובות, המורה תציג בפני התלמידים קטע מהסרטון 1 . 
לאחר הצפייה המורה תברר עם התלמידים: מדוע לדעתכם שלח התלמיד את הסרטון לחבריו? מה קיווה להשיג בכך?  המורה תבקש מהתלמידים לחשוב כיצד היו מגיבים )אילו תגובות היו כותבים( אילו היו חברים בקבוצה בה פרסם הילד את הסרטון.  המורה תציג קטע נוסף מתוך הסרטון ובו מופיעה אחת התגובות שנשלחה בקבוצת הווטסאפ של הילד. בתום הצפייה המורה תאמר: דמיינו שאתם אחד החברים בקבוצת הווטסאפ של הילד שפרסם את הסרטון. מה הייתם כותבים בתגובה לסרטון )"סרטון החמור"( בו צפיתם? המורה תזמין את התלמידים לכתוב את תגובותיהם על גבי פתקיות ולאחר מכן להדביק אותן על הלוח )לחילופין, ניתן לכתוב את התגובות גםבכלי פתקיות דיגיטלי - linoit .)חשוב להדגיש כי הכתיבה על הפתקיות תיעשה ללא ציון שמות. לאחר הדבקת הפתקיות יתקיים דיון: - האם היו בכיתה תגובות התומכות "בסרטון החמור"? מה מניע ילדים לתמוך/לשתף/לעשות לייק לסרטון כזה? מה לדעתכם מרגיש הילד בסרטון כשהוא מקבל תגובות התומכות בסרטון? - האם נכתבו תגובות המתנגדות ל"סרטון החמור"? מה יכול לעורר ילדים להתנגד לסרטון כזה? האם קל להביע התנגדות לסרטון כזה? כיצד לדעתכם הילד בסרטון מרגיש כשהוא מקבל המתנגדות לסרטון בקבוצה? משלב זה ניתן להמשיך בצפייה בסרטון "פנים אל פנים" הנמצא בקישור הבא - הסרטון והשאלות נמצאים בסביבה של EduTube )הצפייה בסרטון כוללת שאלות לדיון. כמו כן, ניתן להמשיך לצפות בסרטון בקישור הבא ולקיים דיון בהתאם לשאלות המופיעות להלן-  המורה תמשיך להקרין את הסרטון עד הדקה 15:4 ( מומלץ להקרין את הסרטון מתחילתו עד הדקה 15:4 על מנת להבין את רצף הדברים)
Comments