בית הספר הממ"ד ישורון פותח את שנת הלימודים תשע"א בהרבה אהבה