תוכנית חיים ברשת

                                                         

שכבה

נושא

קישור לנושא

ל"ז

א

1. אבטחת מידע ופרטיות ברשת

 


 

3.נורמות התנהגות ברשת


4.זהירות ברשת

סרטון – מסכנות ברשת נזהרים

 


 

סרטון  בטיחות ברשת

 

אל תפלו ברשת

נובמבר

 


 

אפריל

 

יוני

 

                                                                                                                                                                

שכבה

נושא

קישור לנושא

ל"ז

ב 

1. אבטחת מידע ופרטיות ברשת

 

 

 3.נורמת התנהגות ברשת


4.זהירות ברשת

סרטון – מסכנות ברשת נזהרים

 


 


 

סרטון  בטיחות ברשת

 

אל תפלו ברשת

נובמבר

 


 אפריל

 

יוני

                                     

שכבה

נושא

קישור לנושא

ל"ז

ג 

1. אבטחת מידע ופרטיות ברשת

2.נורמות התנהגות ברשת

3.אתיקה ברשת

4.זהירות ברשת

 שליטה על המידע

 הגינות והגנה

 סרטון אתיקה ברשת

אל תפלו ברשת

נובמבר

 פברואר

 אפריל

יוני

 

שכבה

נושא

קישור לנושא

ל"ז

ד 

1. אבטחת מידע ופרטיות ברשת

2. נורמות התנהגות ברשת החברתית


3.הכרת הדוא"ל וכללי השימוש הבטוח

4.אתיקה ברשת

לא פוגשים אנשים זרים ברשת 

 סרטון –רשת חברתית


סרטון דואל והעברת מסרים מידיים


סרטון אתיקה ברשת

פברואר

 נובמבר

 

אפריל


יוני

 

 

שכבה

נושא

קישור לנושא

ל"ז

ה 

1. נורמות התנהגות ברשת 

2.נורמות התנהגות ברשת

 

 

 3.. .אתיקה ברשת

4.בריונות ברשת

שימו לב למה שאתם מפרסמים 

הגינות והגנה ברשת -מצגת 

 איך להישאר בשליטה – יותר חכמים מהאינטרנט

 סרטון אתיקה ברשת

הטרדה ברשת

נובמבר

 פברואר

 

 

אפריל

יוני

 

 

 

 

 

 

שכבה

נושא

קישור לנושא

ל"ז

ו

1. אבטחת מידע ופרטיות ברשת


2.נורמות התנהגות ברשת- אחריות ושיקול דעת 

 

3.ניהול זמן

 

4. בריונות ברשת 

בטיחות באינטרנט - סרטון בשילוב נציגי המשטרה 


ילדים ללא רחמים -סרטון 

 

ניהול זמן - יחידת לימוד 

 

בריונות ברשת 

ינואר

 

פברואר

 

מאי


 יוני