חודש חשוון - בחירות

בחירות למועצת תלמידים

כינוס ראש חודש חשוון