השתלמות תקשוב תשעה- ספריית קבצים וקישורים

מספר מפגש

תאריך המפגש

יום בשבוע

נושא הלימוד

שם המרצה

שעת התחלה

שעת סיום

מס' השעות

סוג המפגש

1

 

29.10.14

ד

הכרת תכנית התקשוב ויישומה בבית הספר. פדגוגיה מיטבית בסביבה חדשנית

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

2

 

6.11.14

ה

גיבוש חזון- תפיסת תפקיד המורה כמורה מקוון

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

3

9.11.14

 

א'

דגמי הוראה -שיעור מקוון מיטבי

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

4

 

4.1.15

א'

דגמי הוראה – פורטל התוכן וחומרי למידה מקוונים ברשת

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

5

 

22.2.15

א'

דגמי הוראה- אתיקה ומוגנות ברשת

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

6

 

22.3.15

א'

תכנית הוראה למידה הערכה (הלה)

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

7

 

12.4.15

א'

שילוב אוריינות מחשב ומידע בפעילויות לימודיות

יניב עזריה

17:00

19:15

3

וירטואלי

8

10.5.15

 

א'

מנב"סנט ככלי לניהול פדגוגי

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

9

 

31.5.15

א'

הפורטל הבית ספרי ושימושיו

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

10

7.6.15

 

יישום למידה שיתופית במרחב הכיתתי, המקצועי והבית ספרי

יניב עזריה

16:15

18:45

3

הרצאה/סדנא

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
הצג הורד
  13k גירסה 1 28 בינו׳ 2015, 14:29 לימור זהבי
Comments