בס"ד
    "ברוכים הבאים בשם השם"

    " הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך " 


אירועי השבוע :

1.ישר כח למורה למדעים , נילי , 

על הפעילות בנושא " חיסכון במים " 

שהתקיימה ביום חמישי - כ' בחשוון .


2. ישר כח למורה בתיה על יום זה"ב ,

שהתקיים ביום שישי , כ"א בחשוון .

התלמידים , המורים וההורים נהנו ולמדו רבות -

על נושא חשוב זה . 


3. ביום שני , כ"ד בחשוון ,

התקיים יום הסובלנות :

במסגרת יום זה התארחו תלמידי כיתה ו 

בבית ספר אלונים לפעילות משותפת -

בסימן יום הסובלנות..

בנוסף עסקו תלמידי בית הספר 

בערך " הסובלנות " :

בלמידה , שיח ובפעילות גופנית . 

ישר כח לכל השותפים לעשייה .