מבחן ראשון גאוגרפיה

פרק ראשון ושני בספר הדיגיטלי" יוצאים מהמפה "
 עמודים 6-41.
להלן רשימת הנושאים :
1. שימושים שונים למפה .
2. ניווט - מה זה ניווט וכיצד עוזרת לנו המפה בניווט .
3. ההיסטוריה של המפות מאז ימי קדם ועד ימנו :
 כיצד נראו המפות בתקופה הקדומה , מה הם הדברים שהביאו לשינוי במפות של ימנו .
4. תקופת הגילויים וההמצאות והשפעתה על עולם  המפות .
5. שמות של מגלי עולם חשובים ותגליותיהם ( לפחות על מגלי עולם אחד ) .
6.שלבי הכנת המפה בזמננו .
7. הגלובוס כדגם של כדור הארץ.
8. מדוע היום והלילה מתחלפים .
9. הכרת שמות היבשות ומיקומם .
10 אוקיינוסים וימים- דוגמאות ומיקומם על הפה .  .
11. אי , חצי אי , מפרץ ומיצר - הגדרה וזיהויים על המפה .   

Comments