מצעד הספרים תשעו

להלן מצגת המסכמת את העשייה הבית ספרית המבורכת במצעד הספרים תשע"ו :

מצעד הספרים 123.ppt


Comments