הסבר לסמל הישוב

תוכנו של סמל הישוב פרדס - חנה כרכור :
1.גלגל שיניים - תעשייה .

2. מגדל מים - מפעל המים .

3. העץ - החקלאות .

4. עט נובע - חינוך .
Comments