תוצרי תלמידים כיתה ה'


תלמידי כיתה ה' גאים להציע מצגות בנושא אנרגיה מתחדשת 
 

אנרגיה יאיר

 

לביא מדעים

מקורות אנרגיה שחר

 

מקורות אנרגיה יאיר חסיד