תמונות מתוך יום השיא בנושא זהירות בדרכים בניצוחה של הרכזת זה"ב : בתיה ע.

שבוע זהירות בדרכים תשעה