בית ספר ממלכתי דתי

"ישורון -מעיין"

הודעות בית ספריות

"משנכנס אדר מרבין בשמחה "

היום מתקיים יום התלמיד !

כיתה ו' מחליפה את הצוות הלימודי !

המון בהצלחה לצוות החדש !!!