בית ספר ממלכתי דתי

"ישורון -מעיין"

הודעות בית ספריות

חודש טוב !

בשבוע הקרוב יתקיים תרגיל למידה מרחוק שבו התלמידים יתבקשו להיכנס למרחב הכיתתי ויענו על שאלה מהמחנך :

א-ג - בלוח שיתופי

ד-ו - בקבוצות הדיון ( כניסה בעזרת חשבון המייל הבית ספרי ) .

בהצלחה :)