בית ספר ממלכתי דתי

"ישורון -מעיין"


הודעות בית ספריות

  • הורים ותלמידים יקרים

  • בשעה טובה חזרנו לשגרת למידה של כל תלמידי בית הספר .

  • החל מתאריך 25/5 נחזור ללמידה של 6 ימים בשבוע .

  • אנא התעדכנו במערכות החדשות של כיתתכם .

אייר תשפא.pdf