אמנת בית הספר

בס"ד


"אמנת ממ"ד תורני ישורון"

"ותן בנו לב שומע ודעת להבין"

בי"ס שואף לפתח אדם מאמין בקב"ה המממש את כישוריו האישים, הלימודים והחברתים ומקיים

דיאלוג בין צרכיו לצרכי הסביבה, באוירה משפחתית, אוהבת ומוגנת .

בי"ס מאמין כי אהבה תגרור אהבה, הצלחה תגרור הצלחה והישג יגרור הישג.

אנו מאמינים ביכולת התלמיד והיותו אחד, יחיד ומיוחד.

לפיכך נתכנסנו הורים, תלמידים ומורים לכתיבת אמנה המושתת על כבוד הדדי, אמון, אכפתיות

וסובלנות בין כל באי בית הספר, תוך הארת פנים ונתינה .

1) אחריות ושותפות בחיי בית הספר

v אני לוקח חלק בישיבות העוסקות בחיי בית הספר .

v אני מציע ויוזם רעיונות לקידום ושיפור חיי בית הספר.

v אני משתתף בפעילויות בית הספר, טקסים, טיולים, מסיבות, ערבי כתה וכו' - בזמן הלימודים ובפעילויות הנערכות בשעות אחה"צ והערב .

v אני מקבל על עצמי תפקידים בבית הספר וממלא אותם באחריות.

2) אורח חיים ממלכתי דתי בבית הספר

v אני מקבל על עצמי לכבד את אורח החיים הדתי של בית הספר .

v אני מקפיד על לבוש צנוע – בנים- כיפה, ציצית, חולצת תלבושת.

בנות- חצאית עד הברך, חולצת תלבושת עם חצי שרוול.

v אני משתתף בפעילויות התורניות הנערכות בבית הספר .

3) שמירה וטיפוח מראהו החיצוני של בית הספר.

v אני מתיחס לבית הספר כאל ביתי.

v אני מקבל על עצמי לשמור על נקיון הכתה, החצר, השרותים ומבנה בית הספר.

v אני מתחייב לקחת חלק בתורניות נקיון ולמלא את תפקידי כתורן במסירות ובנאמנות.

v אני מקבל על עצמי לשמור על סביבתי האישית אסטטית ונקיה.

v אני מתחייב לשמור על ציודי האישי ועל רכוש בית הספר .

4) התנהגות מכובדת במהלך השיעור ובחצר בית הספר

v אני מקבל על עצמי להתנהג בדרך ארץ , בסבלנות , בסובלנות ובכבוד .

· דבור בנימוס, בנחת ובכבוד למבוגרים ולילדים.

· אני מכבד את השונה והאחר .

· קבלת הוראות וסמכות המורים וצוות בית הספר .

· כבוד פרטיות התלמידים בחפציהם בגופם ובנפשם.

· כיבוד וביצוע נהלים וכללים בתקנון הכתה ובית הספר .

· הצוות לוקח על עצמו אחריות לשמור על המוגנות הרגשית והפיזית של התלמידים .

5) לקיחת אחריות על הלמידה :

v המורים לוקחים על עצמם להעביר את תוכנית הלימודים באופן נהיר, ברור ובאוירה נעימה.

v המורים מקבלים על עצמם להתאים את הוראתם ע"פ צורכי הפרט , מתוך התייחסות ליחודיות ולשונות של התלמידים .

v אני לוקח על עצמי להגיע בזמן לבית הספר ולהכנס לכיתה בזמן לאחר ההפסקה .

v אני לוקח על עצמי להמנע מדבור ללא רשות, מקימה שלא לצורך ומכל הפרעה למהלך השיעור .

v אני מקבל על עצמי להיות שותף פעיל במהלך השעור והלמידה .

v אני מקבל על עצמי לדאוג לכל הציוד הלימודי הנדרש לשעור .

v אני לוקח על עצמי לבצע את המטלות הלימודיות בבית הספר ובבית .

v אני מתחייב לא להשתמש בטלפון הסולולארי בזמן שיעורים או פעילות חברתית.

הכללים והנהלים יתבצעו עפ"י הוראות משרד החינוך וחוזרי מנכ"ל, תוך שיקול דעת פרטני של צוות בין מקצועי .