בית ספר ממלכתי דתי

"ישורון -מעיין"


הודעות בית ספריות

הורים ותלמידים יקרים

אנא כנסו למרחבי הכיתות והתעדכנו בתוכנית הלמידה מרחוק עבור כל כיתה .

התוכנית מתעדכנת כל הזמן ויש בה קישורים למפגשים הסינכרונים עם המורים ,קישורים למשימות

והנחיות לעבודה בחוברות העבודה של התלמידים .

נאחל לכל משפחת ישורון מעיין

שנה טובה ,בריאה וחתימה טובה !

Carousel imageCarousel imageCarousel image
חשון תשפא (1).pdf