למידה בחירום

הפורומים הכיתתיים (כיתות ג-ו) מתנהלים דרך מרחבי הכיתות .